Makoto Maruyama

Art Evict in Kawaguchi Art Factory, 2010. Photo by Yukano Suzuki

Makoto Maruyama är japansk konstnär, född 1975. År 2000, efter att han tagit examen med fransk litteratur som huvudämne vid Aichi University i Japan, studerade han samtida konst vid Inter Medium Institute i Osaka. År 2003 till 2007 deltog han i NIPAF, Nippon International Performance Art Festival. Sedan han anslöt sig till NIPAF Shinsyu Summer Seminar har Maruyama turnerat för att framföra performance i Taiwan, England, Nordirland, Vietnam, Myanmar, Singapore, Latinamerika och Kina. År 2008 påbörjade han ett konstnärsresidensprogram på Lombok Island i Indonesien.

Makoto Maruyama is an artist from Japan (b. 1975). In 2000, after graduating from Aichi University, with a major in French literature, he studied contemporary art at the Inter Medium Institute in Osaka. In 2003-2007 he participated in NIPAF, Nippon International Performance Art Festival. Since Maruyama joined the NIPAF Shinsyu Summer Seminar he has travelled to Taiwan, England, Northern Ireland, Vietnam, Myanmar, Singapore, Latin America and China making performances. In 2008 he entered a residency programme at Lombok Island in Indonesia.

http://x-change2008-appreroom.blogspot.com/