Gracing Space Project

Under namnet ”Gracing Space Project” arbetar Mari Kretz och Girilal Baars med live upptagningar och inspelningar av lågfrekventa radiovågor de gjort ute i fält. Kretz är en svensk konstnär som arbetar inom akustisk och visuell konst. Hon har fokuserat på vetenskapliga undersökningar av akustiska fenomen i atmosfären, lågfrekventa radiovågor som färdas i oändlighet i rymden och runt jorden, liksom elektriska signaler i människokroppen genererade av organ och nerver. Genom sina samarbeten med forskare och tekniker runt om i världen har hon valt ut och visualiserat de knappt förnimbara världar som finns omkring oss. Till projektet ”Debris & other pieces” som kretsar kring atmosfäriska fenomen och rymdljud har Mari Kretz bjudit in musikern och tonsättaren Girilal Baars. Baars jobbar med vokal, akustisk och elektronisk musik och är av åsikten att alla lufttrycksförändringar är musik. Hans livestycke Litanies in Zero Kelvin för röst, theremin och elektronik har bl.a. spelats på Nordiska Musikdagarna i Oslo 2009. Baars är särskilt intresserad av att utforska rymdens klanger då han har varit besatt av rymden sedan barnsben.

In Gracing Space Project, Mari Kretz and Girilal Baars work with live feeds and field recordings of Very Low Frequency radio waves from the upper reaches of the Earth’s atmosphere. Kretz is a Swedish artist working in the fields of acoustic and visual art. In her work, she has focused on scientific studies of acoustical phenomena in the atmosphere, low frequency radio waves travelling around Earth and in the depths of space, as well as electric signals generated by internal organs and the nervous system of the human body. Working with researchers and engineers, ranging from astronomy to medicine, she has visualised the barely perceptible worlds around us. For her project ”Debris & other pieces”, based around atmospheric phenomena and space sounds, Mari Kretz has invited the musician and composer Girilal Baars. Baars works with vocal, acoustic and electronic music and holds to the idea that all rapid air-pressure changes are music. His performance Litanies in Zero Kelvin for voice, theremin and electronics was chosen for the Nordic Music Days in Oslo in 2009. Baars is particularly interested in exploring sounds from space, as he has been obsessed with space from a tender age.

http://www.girilal.com
http://www.marikretz.se/