anGie seah

anGie Seah, föddes 1979 och är en multidisciplinär konstnär med bas i Singapore. Sedan 1997 har hon gjort tekningar, performance, installationer och skulpturer i lera. År 2000 tilldelades hon ett utbildningsstipendium från National Arts Council, och tog examen från Royal Melbourne Institute of Technology’s Bachelor of Arts, med skulptur som huvudämne. Hon hade också en stipendievistelse i Berlin genom Göthe Institutet 2005. Hon har ställt ut sina verk i södra Sydostasien och haft arbetsstipendier i Schweiz, Rumänien, Indonesien, Belgien och Rumänien. anGie seah har utforskat ljudkonst, specifikt i området för röster och agerande. Sedan 2002, har hon skapat vokala stycken med rötter i djupa känslor och fantasi utifrån sina egna livsvillkor. Konsten är ett verktyg för seah att förstå och kommentera den sociala miljön och ett sätt att hantera människors och hennes egen vardag och existens. I konsten bryter hon vardagens tristess och länkar samman grundläggande mänskliga känslor med ett poetiskt sinne och det omedvetnas orörda områden.

Born in 1979, anGie seah is a multi-disciplinary artist based in Singapore. Since 1997 she has been making drawings, performance art, installations and clay sculpture. In 2000, she was awarded an education bursary from the National Arts Council, and graduated from the Royal Melbourne Institute of Technology with a Bachelor of Arts in which she majored in Sculpture. She was also awarded a culture scholarship to Berlin from the Goethe Institute in 2005. She has exhibited her works in South East Asia and carried out a series of artist residencies in Switzerland, Indonesia, Belgium and Romania. She has been exploring the medium of Sound Art in the area of ‘vocals with action’. Since 2002, she continues to create vocal pieces rooted in raw emotion and the imagination in the context of her autobiographical situations. Art making is a tool for anGie to understand the social environment and a response to having to deal with the everyday life of the human condition. Cutting through the noise of daily life, connecting with the basic emotions that feel human; the depths of the poetic mind; the subconscious and the inner wilderness areas.

http://www.angiesimplicity.com