NN Performace Group

NN Performance Group. Photo Tove Sundén

NN Performance Group består av Nito Vega och Nanna Castillo samt eventuella medarbetare. De inte vill skapa säkra konstverk utan snarare osäkra verkligheten. Med kommunikation, nätverk och processer som riktmärken försöker vi överbrygga klyftan mellan konsten och livet. Syftet med gruppen är inte att manifestera storslagna sanningar utan att vara ”A contemporary exploration of living realities” med Uppsala som bas. På Friktioner samarbetar NN Performance Group med Mats Nyberg, som har motorsågen som sitt huvudsakliga arbetsverktyg. Han skulpterar i trä och människan är ett av hans återkommande motiv. Mats Nyberg har utbildats vid Folkuniversitetets konstskola i Uppsala och har fått Uppsala kommuns konststipendium två gånger.

The group NN consists of Nito Vega and Nanna Castillo and other coworkers. They do not want to create safe pieces of art but rather pull-out-the-pin realities.They attempt to reconcile art and life with communication, networks and process as beacons. The aim is not to manifest extensive truth but to make contemporary explorations of lived realities with Uppsala as a base. At Frictions they co-operate with Mats Nyberg, who has a chain saw as his main working tool. He sculptures in wood and humans is one of his recurring motifs.

http://nn-performancegroup.blogspot.com
http://matsnyberg.se/verk.html