Elisabet Yanagisawa Avén

Elisabet Yanagisawa Avén, Dreamings of the Intimacy of Materia 2009. Foto: Elisabet Yanagisawa Avén

Elisabet Yanagisawa Avén, Sverige
Elisabet Yanagisawa Avén (f. 1966) är klädskapare och konstnär, utbildad på Beckmans och just nu doktorand på HDK i Göteborg i design med inriktning på ett konstnärligt – filosofiskt perspektiv. I sitt avhandlingspprojekt söker Yanagisawa ge perspektiv på tänkandet kring kropp och medvetande i förhållande till material. Yanagisawa använder japansk tradition och zenfilosofi i kombination med västerländsk kultur för att undersöka motsättningar så som form kontra formlöshet och representation kontra icke-representation, men framförallt fokuserar hon på begrepp som sensibilitet. Vilket minne har kroppen och vilka relationer står mellan kropp, sinne och material? I Dreaming of the Intimacy of Materia söker konstnären tillsammans med besökare utforska sinnesförnimmelser och sinnesintryck i en middagsiscensättning, inspirerad av Shojinryori – ett zenfilosofiskt sätt att kombinera måltid med kontemplation.


Elisabet Yanagisawa Avén, Sweden
Elisabet Yanagisawa Avén (b. 1966) is a clothing designer and artist, educated at Beckmans College of Design in Stockholm, and is currently a doctoral student at HDK School of Design and Crafts in Gothenburg with a focus on design with an artistic-philosophical perspective. In her dissertation, Yanagisawa aims at offering perspective concerning reflection on body and consciousness in relation to materials.  Yanagisawa uses Japanese tradition and Zen philosophy in combination with Western culture in order to examine oppositions such as form vis-à-vis lack of form and representation as opposed to non-representation, but she focuses above all on notions such as sensibility. What memory does the body have, and what is the relationship between body, sense and material? In Dreaming of the Intimacy of Materia the artist attempts to analyze sensory perceptions and sensory impressions together with the audience in a staged dinner inspired by Shojinryori – a Zen philosophical way of combining a meal with contemplation.

www.yanagisawa.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s