Kontakt / Contact

Friktioner arrangeras i samarbete med Uppsala konstmuseum och SU-EN Butoh Company.

Projektledare: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum,
e-post: rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se,  tel 018-727 24 84

Curator: SU-EN, e-post:  friktion@suenbutohcompany.net
Curatorsassistent Johannes Blomqvist, e-post: johannes.blomqvist@gmail.com

Projektassistent:  Eva Björkman, Uppsala konstmuseum.
Marknadsföring, press, information, webb, grafisk formgivning.
e-post: eva.bjorkman@uppsala.se , tel 018-727 24 82, 0768 30 48 01

Tekniker: Martin Wallin, Uppsala konstmuseum

Adress: Uppsala konstmuseum,  Drottning Christinas väg 1 E, 752 37 Uppsala. Tel 018 727 24 80 (reception)

Alla bilder från Friktioner 2006 , 2008, 2010 och 2012 är tagna av Gunnar H Stening, när inget annat anges.
© Uppsala konstmuseum och konstnärerna

Pressrum/Pressroom 2014
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/konstmuseum-uppsala

Friction is a collaboration between Uppsala Art Museum and SU-EN Butoh Company.

Project Manager: Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala Art Museum,
e-mail:
rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se, phone +46(0)18-727 24 84

Curator:  SU-EN,  e-mail:  friktion@suenbutohcompany.net

Curator Assistant: Johannes Blomqvist, e-post: johannes.blomqvist@gmail.com

Project Assistant: Eva Björkman, Uppsala Art Museum.
Marketing/Graphic Design: PR, information, press images, webb
E-mail: eva.bjorkman@uppsala.se, phone +46(0)18-727 24 82.

Adress: Uppsala Art Museum, Drottning Christinas väg 1E, SE-752 37 Uppsala, Sweden

All images from Friction 2006,  2008,  2010 and 2012 are photographed by Gunnar H Stening.

© Uppsala Art Museum and artists