Boris Nieslony

Boris Nieslony, Biennale Thessaloniki 2009. Credit He Cheng-Yao

Boris Nieslony föddes 1945 och är bosatt i Köln. Han är utbildad på Konstakademierna i Berlin och Hamburg. Redan på 60-talet intresserade han sig för politiska aktioner, men även för bildkonst. År 1978 började Nieslony göra performancekonst. Under 80-talet intresserade han sig för ”vardagens alkemi” och undersökte bilder ur ett antropologiskt perspektiv. År 1981 lade han grunder för ett arkiv över performancekonst, ett arkiv som idag är mycket omfattande och finns i hans hem. År 1984 uppträdde han under performanceduon Nieslony – van Poppel. Året efter startade han “Black Market International”, ett nätverk för perfomancekonstnärer. Arbetet utvecklades under 90-talet till att omfatta projekt som ”hyr en konstnär” och olika performancekonstkonferenser som ordnats världen över. Via hemsidan www.asa.de publicerar han även ett konstmagasin. År 2002 öppnade han E.P.I. Zentrum, European Performance Institute, www.epi-zentrum.org, som genom performance, seminarier, och utställningar sprider kunskap om performance.  

Boris Nieslony was born in 1945 and lives in Cologne. He studied at the Art Academy in Berlin and Hamburg. Already in the 60s he showed an interest in political action, but also in visual arts. In 1978 he started doing Performances and Performance Art. During the 80s he showed an interest in “Alchemy of the daily life” and “How I open an image” “Anthropognostical Dishes” – cultural, ethnographical and anthropognostical studies of the pictures of the human being. In 1981 he started The Performance Art Archive, an archive that is situated at his home and witch has gained wide renown. In 1984 he performed as the “Performance -duo Nieslony – van Poppel”. The year after he founded “Black Market International” an International Performances Art Association. The work developed in the 90s to contain projects like “RENT AN ARTIST” and The Permanent Performance Art Conferences, with conferences all over the world. Through the web page www.asa.de he also published an on-line Art Magazine. In 2002 he opened E.P.I. Zentrum, European Performance Institute www.epi-zentrum.org that spread knowledge on performance through performances, seminars, and exhibitions worldwide.

 

Annonser