Nordic Dumplings

Den svenska performanceduon Nordic Dumplings, som består av Elisabet Karlsson och Anna-Karin Larsson, har arbetat tillsammans med performance sedan 1996. Ofta kring teman som utbytbarhet, normalitet, natur och kultur, vilket har tagit sig kroppsliga uttryck i en rad drastiska kvinnofigurer; Klattertanter, Knasterflickor och Representanter samt i verken ”Face Mandala” och ”Hud och hem”. Båda är utbildade dansare och har verkat inom dans och performance sedan 1988. Nordic Dumplings har uppfört sina performanceverk i en rad olika sammanhang, bland annat på nonTVTVstation, som realtidssänd performance inom projektet week, på SEKT, Fylkingen, Malmöfestivalen, Svenska institutet i Paris, Vitebsk Internationella Dansfestival. De har även ingått i verket ”Artist in Residence” i Bratislava, samt deltagit i Navinki performancefestival i Minsk och K 98 i Stockholm, på Moderna Dansteatern, Dansens Hus, Stadsteatern, Sekt, Konstakademien och Färgfabriken.

The Swedish performance duo Nordic Dumplings consists of Elisabeth Karlsson and Anna-Karin Larsson. They have worked together with performance since 1996. Often around themes such as interchangeability, normality, nature and culture, and this has taken the physical form of a series of dramatic female figures. Both are trained dancers and have worked in dance and performance art since 1988. Nordic Dumplings have shown their performances in a variety of contexts, including the nonTVTVstation Real-time Transmission Performance of the project week, at SEKT, Fylkingen, Malmö Festival, the Swedish Institute in Paris and the Vitebsk International Dance Festival. They took part inte the work “Artists in Residence” in Bratislava, and have performed at the Navinki Performance Festival in Minsk, the Cultural Capital Stockholm 1998, at the Modern Dance Theatre, Dansens Hus, the City Theatre, the Royal Academy of Art and Färgfabriken.