Clemente Padin

Clemente Padin, Uruguay
Clemente Padin (f.1939) är poet, designer, performancekonstnär, video- och multimediakonstnär, samt konstkritiker.1967 började Padin ägna sig åt Mail Art och under den militära diktaturen i Uruguay organiserade Padin den första latinamerikanska Mail Art utställningen, en utställning vars verk var starkt regimkritiska. Nätverket har varit betydelsefullt för konstnärer som genom diktaturer annars levt isolerade och Padin har med åren deltagit i 1500 Mail Art-utställningar. I sina verk intresserar sig Padin för hur information i relation till teknologiska, sociala och subjektiva förändringar, ändrats över tid med utgångspunkt i t ex skrivmaskinen, fotokopiering, seriegrafik, video, fotografi och slutligen den digitala konsten. Hans konst har ofta en samhällsaktuell och politisk laddning, men anknyter även till ritualer. Padin har sedan hans första performance Poetry Should be Made for All 1970 möjliggjort gripande möten mellan betraktare och konstnär genom interaktiva verk och 2010 sammanfattade han sitt konstnärskap i boken 40 years of performances and urban interventions.  

Clemente Padin, Uruguay
Clemente Padin (b.1939) is a poet, designer, performance artist, video and multimedia artist, as well as an art critic. In 1967 Padin started working with Mail Art, and during the military dictatorship in Uruguay, Padin organized the first Latin American Mail Art exhibition with works that were strongly critical to the regime. The network has been of significant value to artists that would otherwise have been entirely isolated due to dictatorships, and over the years Padin has participated in over 1500 Mail Art exhibitions. In his works, Padin is interested in how information in relation to technological, social and subjective changes has transformed over time with aid of the type writer, Xerox machine, seriegraphics, video, photography and, finally, digital art. His art often has a current social and political charge but is also associated to rituals. Since his first performance Poetry Should be Made for All in 1970 Padin has created unique opportunities for artist and audience to interact and to sum up his career he published 40 Years of Performances and Urban Interventions in 2010.  

www.clementepadin.blogspot.com
http://www.youtube.com/user/CFCPBA
http://www.slideshare.net/clementepadin/40-years-of-performances-by-clemente-padin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s