Vlasta Delimar

Walk like Lady Godiva, Zagreb 2001

Vlasta Delimar är bild- och performancekonstnär, född 1956 i Zagreb, Kroatien. Hon utexaminerades 1977 från The School of Applied Arts i Zagreb, där hon studerade konsthistoria och etnologi. Delimar är medlem i Croatian Association of Artists and Croatian Freelance Artists Association. Hon har framfört performance vid runt 30 olika tillfällen över hela världen och har gjort cirka 50 separatutställningar och många grupputställningar. Hon är Art Manager för konstorganisationen My Earth, ”Štaglinec”. I sin konst utgår hon alltid ifrån sin identitet som kvinna. Som kvinna, försöker Delimar uttrycka storheten i alla sina mänskliga kvalitéer, men hon är inte intresserad av feminismen som ideologi eller institution. Hennes presentationer av personliga värderingar i ljuset av omgivningens olika förhållningssätt framstår ofta som mycket levande, realistiska och provocerande. 

Vlasta Delimar works with visual and performance art. She was born in 1956 in Zagreb, Croatia. Delimar graduated in 1977 from The School of Applied Arts in Zagreb. She studied History of Art and Ethnology. She is a member of the Croatian Association of Artists and the Croatian Freelance Artists’ Association. Delimar has given about 30 different performances all over the world and has held about 50 solo exhibitions and a number of joint exhibitions. She is an Art Manager of the Art organization, My Earth, “Štaglinec“. Her female identity will always be the starting point. As a woman, she is trying to express all her human qualities and feel the richness of that. She is not interested in feminism as an ideology or an institution. Her presentation of personal values in the context of the surrounding varying conditions is often provocative, very realistic and alive.