Gustaf Broms

Gustaf Broms, "Meeting # 5" från Infr'action Venezia 2011. Foto: Nisi Lin                            Gustaf Broms, Meeting # 5 från Infr’action Venezia 2011. Foto: Nisi Lin

Gustaf Broms, Vendel
Gustaf Broms (f. 1966) har under de senaste 20 åren verkat i många olika media som fotografi, video och skulptur. Trots att arbetsmaterialet har förändrats håller han ändå fast och återkommer gärna till några kärnfrågor, som tid och rum, ande och materia, det inre och det yttre. År 1994 förstörde Broms alla sina tidigare verk och brände upp dem i en ritual som blev utgångspunkten för en fokusering på arbetsprocessen istället för resultatet. I riktning bort från objektet, använder han nu sin kropp som huvudmaterial för att utveckla sina koncept. Under senare tid har Broms undersökt begreppet tro, vidskepelse, seende i vår tid i verket 5 Faiths for a brave new world. Broms har varit verksam i många länder som USA, Indien och Australien.

Gustaf Broms, Vendel
Gustaf Broms (b. 1966) has for the past twenty years worked in a wide variety of media such as photography, video and sculpture. Despite the fact that his preferred choice of work material has changed over the years, he has stayed true and constantly returned to certain core issues such as time and space, the spiritual and material, and the inner and outer. In 1994, Broms destroyed all his earlier works and burned them in a ritual that subsequently became the starting point for a focus on the work process rather than the final result. Distancing himself from the object, he now uses his body as the primary medium to develop his concepts. In recent years, Broms has analyzed the notions of faith, superstition, and the gaze in our time in pieces such as 5 Faiths for a Brave New World. Broms has lived and worked in a wide range of countries, among others, USA, India and Australia.

www.orgchaosmik.org

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s