Ivancic Josip – PINO

Ivancic Josip – PINO är performancekonstnär från Kroatien. Hans intensiva intresse för konst och främst skulptur startade på sextiotalet. Under dessa år vidgar han sina vyer genom att arbeta med media och blanda dessa. Han börjar även arbeta konceptuellt och i en performancekontext. Under sjuttiotalet skapar han tillsammans med vänner “mental spirit music”. I den speciella sociopolitisktkulturella omgivningen påverkas han av Joseph Beuys och han initierar processer kring “Social skulptur”. Under åttiotalet arbetar han med ett alter-rockband GNJDD. När gruppen upplöstes fortsatte Pino att arbeta som producent och medproducent, i olika projekt. Under nittiotalet återvände han till rockscenen i projektet Zhel. Hans tidiga strävan att föra samman olika medier förverkligar han genom olika internationella medieprojekt: telefon konserter Netz / Mreža, Radio ORF, interNet mm @ P, Moment i kommunikation. I en ny politisk kontext återvände han även till sjuttiotalets sociala skulptur. 
 

Ivancic Josip- PINO is a performance artist from Croatia. In the sixties he began intensely to deal with Art, mainly sculpture. During those years he broadened his horizons by experimenting with mixing different media. He started to work conceptually in a performance context. During the seventies, working together with friends, he created “mental spirit music”. In the specific socio-political-cultural surrounding with strong influences from Joseph Beuys he initiated the process “Social Sculpture”. During the eighties he worked with the alternative rock band GNJDD. When the group disbanded Pino continued to work as a producer and co-producer, collaborating on various projects. During the nineties he returned to the rock scene in the project Zhel. His early desire to bring together all media was fulfilled through a number of international new media projects: telephone concerts Netz/Mreža, Radio ORF interNet M.M @ P, Moment in communication. In a different political context he also renewed the project “Social Sculpture” from the seventies.