2010

Bildspel / Slide show
Friktioner 2010

Detta bildspel kräver JavaScript.

Foto Gunnar Stening

10-13 juni 2010
Friktioner – Internationell performancekonstfestival
genomförs i år för tredje gången av Uppsala Konstmuseum och SU-EN Butoh Company. Friktioners speciella samarbetspartner för 2010 är Uppsala domkyrka.  Årets tema är Konst och Andlighet. Festivalen är en del av Kulturstaden Uppsala 2010.June 10th-13th  2010
Friction – International Performance Art Festival
is being arranged for the third time by Uppsala Art Museum and Mon no Kai/SU-EN Butoh Company. This years´ theme is Spirituality and the festival has a special collaboration with Uppsala Cathedral, which will be hosting events. The festival is also part of the project ”Kulturstaden Uppsala 2010”.

Deltagande konstnärer 2010
Participating Artists 2010

Aki Onda, Japan/USA
anGie seah, Singapore
Bastian Damascus, Sverige
Boris Nieslony, Tyskland
Buba Čvorić & Marina Tomić, Serbien
Gracing Space Project, Sverige
Hiroko Tsuchimoto, Japan/Sverige
Ivancic Josip – PINO, Kroatien
Jason Lim, Singapore
Makoto Maruyama, Japan
Miloš Šejn, Tjeckien
Minister of Art and Jump/Fredrik Axwik, Sverige
NN Performance Group, Sverige
Nordic Dumplings, Sverige
Rakini Devi, Indien/Australien
Vlasta Delimar, Kroatien

Open Space
Birgitta Avholm
Alma Agostini
Johannes Blomqvist

Friktioners hedersgäst 2010 Tomislav Antonio Gotovac från Kroatien kommer tyvärr inte att medverka på grund av sjukdom.
The Guest of Honour 2010 Tomislav Antonio Gotovac from Croatia has regrettably cancelled his participation because of ill health.


Tema / Theme
Temat för 2010 års Friktioner är andlighet och hur man kan se på detta begrepp utifrån ett konstnärligt perspektiv. I temat ryms en rad frågor som vi vill belysa under de samtal som löper varje dag under festivalen. Vi kommer att fråga konstnärerna om hur de ser på själva skapelseprocessen och konsten och hur de själva definierar andlighet, om de nu gör det, i sina arbeten.

The theme for Friction 2010 is spirituality and how it can be considered from an artistic perspective. The theme will include a range of issues we want to highlight in the talks that run every day during the festival. We will ask the artists how they see the creative process and art and how they define spirituality, if they do so, in their work. 


Tack till
/Thanks to

Friktioners finansiärer:
Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Framtidens kultur, Kultur i länet/Landstinget Uppsala Län, Film i Uppland, Uppsala kommun, Studieförbundet Sensus, Ministry of Culture of the Republic of Croatia, CITY OFFICE FOR EDUCATION CULTURE AND SPORTS ZAGREB, Arts Victoria, National Arts Council Singapore, Volt 2010.

Friktioners samarbetsparter:
Svenska kyrkan – Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum, Moderna Dansteatern, Konsthuset, Ekocaféet mat & bar, Vandrarhem Uppsala, Myrra, Skrotcentralen i Uppsala AB, Botaniska Trädgården Uppsala, ICA Torgkassen, Lars Öhrman och Diggen, Karin Prolin, Jan Larsson, Wikströms Tryckeri, Katedralkaféet.