Rakini Devi

Rakini Devi föddes i Calcutta, i Indien, av föräldrar från Indien och Burma. Numera är hon bosatt i Australien. Rakini utbildade sig i två former av indisk klassisk dans i Indien innan hon började undersöka tvärkulturella danstekniker. Hennes arbete kan beskrivas som en hybrid av teater/performance, ofta med text, bild, film och originalmusik. Hennes soloperformancer har presenterats i USA, Kanada, Japan, Indien, Indonesien och Sydafrika samt nationellt i Australien. Rakini har även samarbetat med konstnärer från skilda praktiker som delar hennes intresse i att skapa konst som utmanar våra föreställningar om ras, kultur, sociala frågor och ny teknologi. 

Rakini Devi was born in Calcutta, India, of Indian and Burmese parents, and now lives in Australia. Rakini trained in two forms of Indian Classical Dance before she began her exploration into cross-cultural dance techniques. Her work can be described as hybrid theatre/performance art, often including text, visual art, film and original music. Her solo performances have been presented in the US, Canada, Japan, India, Indonesia and South Africa as well as nationally throughout Australia. She has collaborated with artists from diverse disciplines who share her interest in creating art that challenges our notions on race, culture, social issues and new technologies.

http://rakini.com.au
http://rakinidevi.wordpress.com
/