Bastian Damascus

Bastian Damascus

Bastian Damascus är en av de många alteregon som den gåtfulla svenske konstnären Linus Raudsepp (född 1976) har. Han har framträtt i över trettio länder, spridda över fem kontinenter. Han bor halva året i Stockholm och andra hälften i Los Angeles, Kalifornien. Han är alltid underground, icke-kommersiell och innovativ. Scenen och filmen är två av hans arenor för konstnärliga uttryck, de består av en blandning av religiös mystik, hednisk koreografi, sexuell magi och erotisk fetisch. HEXENTRUPP är hans nya svensk-amerikanska grupp med exklusiv premiär på Friktioner. Föreställningen ”Pain of the Gods” är hans och gruppens enda europeiska framträdande under 2010. Han driver Jerusalem Beast www.jerusalembeast.com

Bastian Damascus is one of the many alter egos of the enigmatic Swedish artist Linus Raudsepp (b. 1976). He has performed in over thirty countries ranging over five continents. He lives half the year in Stockholm, Sweden and the other half in Los Angeles, California and is always underground, non-commercial and super-independent. His trademark style on stage and on film is a mix of religious mysticism, pagan choreography, sexual magic and sharp fetish erotica. HEXENTRUPP is his new Swedish-American crew with an exclusive world premiere at Friction 2010. There performance at Friction, ”Pain of the Gods” is his and the groups only performance in Europe in 2010. He runs Jerusalem Beast www.jerusalembeast.com