Miloš Šejn

Miloš Šejn föddes 1947 i Tjeckien, där han nu bor och arbetar inom bildkonst, performance och studierar visuell perception. Han bedriver även workshopar, exempelvis Bohemiae Rosa. Den konceptuella grunden i Šejns konstnärliga verksamhet lades genom ungdomens resor ut i vildmarken, och reflektioner kring ett inre behov att komma närmare hemligheten med naturen och observera underverk som sker i den. På 1960-talet tog han bilder, tecknade, och beskrev sina iakttagelser av naturen under dessa vandringar. För närvarande undervisar han i mixed media och förhållandet mellan natur och konst vid Academy of Fine Arts i Prag. Frågor om förhållandet mellan historiska kultiverade landskap och orörd natur blandas med intiutiva skapelseprocesser.

Miloš Šejn was born 1947 in the Czech Republic, he lives and work in Jicin and Prague. Miloš Šejn works in the fields of visual art, performance and the study of visual perception, and conducts workshops, such as Bohemiae Rosa. His artistic concept was formed in his youth when he undertook many trips into the wilderness as a reflection of an inner need to get closer to the secret of nature and observe the miracles that happen there. From the beginning of the 1960s he took pictures, drew, collected and described his observations of nature during these wanderings. Currently he teaches mixed media and the relationship of nature and art as intrinsic needs of the mind at the Academy of Fine Arts in Prague, and focuses on immediate creative possibilities, based upon relations between historical humanized landscapes and intact nature.

http://www.sejn.cz