Om / About

Friktioners grundkoncept

Explosiva möten
Omtumlande skönhet
Friktioner
Hemlighetsfyllda gester
Magnifika skapelser
Friktioner
Absurda ögonblick
Tingens väsen

Friktioner – Internationell performancekonstfestival arrangeras vartannat år i Uppsala. Friktioner är ett samarbete mellan Uppsala konstmuseum och SU-EN Butoh Company. Första festivalen genomfördes 2006. Genom sin internationella profil har festivalen blivit en viktig plattform för konstperformance  i Sverige och i världen. Initiativtagare till Friktioner är SU-EN och Helen Karlsson, tidigare lektor vid Uppsala konstmuseum. SU-EN har varit curator för festivalen sedan 2006.

The Friction Concept

Explosive encounters
Overwhelming beauty
Friction

Secretive gestures
Magnificent creations
Friction

Absurd moments
The essence of things

Friction International Performance Art Festival is held every second year in Uppsala. Friction is a collaboration project between Uppsala Art Museum and SU-EN Butoh Company. The first festival took place in 2006. Through its international profile Friction has become an influential platform for performance art in Sweden and the world. SU-EN and Helen Karlsson, former educational and programme curator at Uppsala Art Museum, took the initiative. Since the start SU-EN has been curator of the festival.