”Samtal Pågår” med F R I K T I O N E R

21 september 19.00-22.00
Plats: Å-Huset, Walmstedska gården (innergården mellan Saluhallen och Ofvandahls) Sysslomansgatan 1, Uppsala, Sweden

Curator SU-EN och Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala konstmuseum, presenterar visionerna kring den internationella performancekonst-festivalen F R I K T I O N E R som kommer att äga rum i centrala Uppsala 31 maj-3 juni 2012.

Arr: Uppsala Konstnärsklubb i samarbete med Studiefrämjandet och Friktioner.

Annonser