Nästa Friktioner / Next Friction

Children of Guts (SU-EN and Hans T Sternudd), Re-sets the Table, Friction 2012.

Children of Guts (SU-EN and Hans T Sternudd), Re-sets the Table, Friction 2012.

Nu förbereder vi inför nästa Friktioner 14-17 maj 2014 i Uppsala. 
Hoppas att vi ses! Vi kommer snart att lägga ut information om vilka konstnärer som kommer att delta, samarbetspartner och program.

We are preparing for next Friction Festival, May 14 – 17, 2014.
Hope to see you there! The list of participating artists, collaboration plan and rough plan will be listed shortly. 

Best regards

Friction team

Annonser