FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Torsdag 25 november 2010

Manifestation i Uppsala Domkyrka med start 18.30. Ljuständning och vandring i kyrkorummet.
Minnesplatser, bildspel och performance mm.
Kl 19.00 fortsätter programmet i domkyrkan.

medverkande:
Bengt Westerberg, ordförande i Röda Korset
SU-EN Butoh Company
Domprost Annica Anderbrant
Andrew Canning, orgel
Åsa Tinnerholm, solosång
Uppsala Kvinnojour hälsar välkomna

Fri entré.
(kollekt till svenska kyrkan)

Varmt välkomna!