10-13 juni 2010

Tomislav Antonio Gotovac, Fall into Manduševac Fountain, performance 2002. Zagreb

Friktioner är stolta att presentera årets hedersgäst Tomislav Antonio Gotovac från Kroatien, pionjär inom performancekonsten i ex-Jugoslavien.

Lista på medverkande konstnärer publiceras i maj. 
Festivalens program presenteras i maj.

Friction is proud to present the Guest of Honours 2010 Tomislav Antonio Gotovac from Croatia, one of the early performance art pioneers in former Yugoslavia.

The full list of participating artists will be published in May.
The program of the festival will be official in May.